En buz hokeyi nasil oynanir Sırları

Love Story... Dansi bununla agiyoruz. i§te Ercan’in kolla-rmdayim. Omer abinin opucugu ustunde Ercan’in yanagi. Silgi kabilinden. O opucuk bile bana kalmayarak... Yuregimi en gok isitan, beni en bir araba sevindiren bu tenha dugun armagani da Ercan’in yanagi altinda memleha bu. Dansi agtik. AIki§lar. Qok zavalli olmamak igin gok ışıklı gorunmeye gabalayan yuzum. Tezel’le o bir an’lik yakinligimizin bedelini §imdi boyle odeyen yuzum.

Mütekait albay, parke pistin doğrudan geldigince bo§altilmasini, nikah masasinin gevresinde geni§ bir agiklik birakilmasini sagliyor. Herkesi, perişan etmek igin onden kendilerine ayrilmi§ masalarina ya da ayakta oranlı gorulmu§ yerlerine ki§aliyor. ilhan, annesinin koltuguna yakin, amma piste ve nikah masasina elan da yakin ozel, gigekli bir masaya Korgeneralle yakinlarini buyur ediyor.

Londra’da guzel bir otelde kalmi§tim bir el. Qok degil, sekiz kamer once ve ug gun igin. O vakit turistlerimize otokton renklerimizi, e§eklerimizi ve dilencilerimizi boyamaya ba§lamami§tim daha.

ilk yudumu iger igmez ho§gormez peder tavri gitti; ustune sevecen, yetik, du§unceli baba hali geldi:

Gergegi elbet Memo§’un mektubu soylemedi. Mehmet’gigin mektubunda salt §u var: Abinin Ba§kent’te sozu geger. Yonetici gevrelerde ozellikle §imdi yiginla tanidigi vardir. Bana Bonn’da bir sure henüz kalabilmem igin bir burs bulabilir mi acaba?

Gergekten bile igine bir yigin yaprak tiki§tirilmi§, o yapraklarin arasina da güya bir gecekondu onundeki bahgeden toplanmi§ sari gigeklerin katildigi türap kap, tam sag ayagimin dibinde.

Ay§en’in pembe kopugu tarafından ittigini segiyorum. isteyip isteyip bile, ilk yol yapabildigi §eyi. Ercan da araya girme zorunlulugunu o hin duyuyor:

Elbet, senin bile du§tugun kavuşum acisini birinden, tam yerinden, Zehra’dan gikarman gerekiyordu; oyle yaptin:

Ay§en’i anlatsam mi ona? Kendimi ve Ay§en’i yanyana koyup anlatsam... O saat belki Ay§encige bir zaman yakinlik duyar. Onu bir zaman sevmeye ba§lar.

Kamer§en’in kupkuru kesilen gozlerinden ate§ler fi§kiriyor. Du§manlik meşbu: Batsin bu dugun mar§i! Dugun bile, Ercan da batsin! Benim igin bu gecenin gok guzel olabilecek bu yalnızca dakikasi da boylece son bulmu§ oluyor.

“Ben her yerde olurum. Bundan boyle ben her §eye bula§abilirim, yalnız bana bir zerre bula§maz.”

Münasebet ellerini ugu§turuyor güya? ingiltere, Fransa ya da isvigre’lerde kıraat kapilari Sitelerdeki marangoz gocuklarina mecmu kapali mi duracak?

Hizla bir sona dogru kaydigimi duyuyorum. Burada yalnizliktan igim kaziniyor. Bir parkin kizgin beton duvari ise canimi almaya yetmiyor.

duruyordu. O dakika duyulmasi gok sagma bir düş duymu§tum. igimde bir seving patlak vermi§ti benim de. Kisacik bir an. §imdi ikisi bir olurlar, elimden tutup beni buradan gotururler; goturup bir odaya kitlerler, “Og kaplamak igin evlenilir mi hig? Elan direngli olana entrika burda lakırtı ulaş sen,” derler. Her §ey unutulana hile, herkes ilhan git linke Dereli’nin benim babam oldugunu, Mujgan Dereli’nin benim annem oldugunu unutana entrika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “En buz hokeyi nasil oynanir Sırları”

Leave a Reply

Gravatar